Egzekutor długów

Nie ma nic bardziej stresującego niż dług, a to właśnie może doprowadzić do wezwania komornika. Ten urzędnik publiczny ma uprawnienia do odzyskiwania należności od dłużników, zarówno od osób fizycznych, jak i firm. Jednak dla wielu osób frazę komornik to synonim niekończących się problemów inwestycyjnych i kłopotów związanych z egzekucją długu.

Komornik to osoba publiczna, która projektuje swoje zadania na podstawie przepisów prawa. Jego celem jest egzekucja zobowiązań wynikających z różnorakich tytułów wykonawczych, takich jak wyroki sądowe, nakazy zapłaty czy wezwania do zapłaty. Komornik działa na rzecz wierzyciela, niemniej jednak jednocześnie ma obowiązek przestrzegania praw dłużnika. Przy jego pracy niezbędna jest znajomość przepisów prawa cywilnego, prawa egzekucyjnego oraz procedur sądowych.

Jeśli dłużnik nie wywiązuje się z płatności zobowiązań, komornik może podjąć różnorodne działania, w tym:

zajęcie wynagrodzenia,
zajęcie rachunków bankowych,
zajęcie nieruchomości albo ruchomości,
sprzedaż ruchomości albo nieruchomości na licytacji.

Warto zdawać sobie sprawę, że komornik nie działa arbitralnie – ma on obowiązek przestrzegania prawa i zasad postępowania egzekucyjnego. Dłużnik może w każdej chwili odwołać się od wyborów komornika do sądu, co umożliwia mu obronę swoich praw.

Jeśli otrzymałeś wezwanie od komornika, nie oznacza to jeszcze końca świata. Bardzo istotne jest, by nie ignorować takiego pisma i w miarę możliwości skontaktować się z komornikiem, ażeby wyjaśnić sytuację. Sporo problemów można rozwiązać drogą polubowną, a komornik może pomóc w uzyskaniu rozłożenia długu na raty. Bardzo ważne jednakże, ażeby działać szybko i zgodnie z przepisami prawa, ażeby uniknąć niepotrzebnych kłopotów.

Pamiętajmy, że komornik to nie wróg, lecz urzędnik publiczny, który ma za zadanie pomóc wierzycielom w odzyskaniu swoich należności. Dlatego powinno się mieć świadomość swoich praw i działać zgodnie z przepisami prawa, ażeby uniknąć zbędnych kłopotów.

Zobacz więcej: komornik Grudziądz.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz