Gdzie można zastosować kurtyny paskowe?

Oddzielenie miejsc o różnym poziomie czystości powietrza jest konieczne w wielu miejscach. Takie przesłony stosuje się między innymi w fabrykach przetwórstwa spożywczego, na przykład w zakładach mięsnych. Natomiast niedawno znaczenie fizycznych przegród znacznie wzrosło za sprawą panującej globalnie pandemii.

W szpitalach oraz placówkach zdrowia kurtyna paskowa stała się niezbędnym elementem bezpieczeństwa.
Kurtyna paskowa – na czym polega jej działanie?
Są to kurtyny mające postać pasków lub arkuszy wykonywanych z PCV, które są instalowane w specjalnych strefach. Mogą być montowane do sufitu lub nadproży w budynkach o różnym przeznaczeniu. Ich funkcja polega na rozdzieleniu stref, w których mają być zachowane różnorodne warunki dotyczące jakości powietrza. W znaczący sposób ograniczają swobodny wymianę powietrza i zatrzymują szkodliwe drobnoustroje takie jak bakterie i wirusy. Stanowią więc fizyczną przegrodę, która podnosi poziom bezpieczeństwa biologicznego. Z tego względu kurtyny paskowe są stosowane do wydzielania stref w szpitalach zakaźnych, umożliwiając rozdzielenie pacjentów z podejrzeniem zakażenia i zakażonych. Oczywiście obowiązkowo muszą być stosowane środki ochrony osobistej tj. przyłbice, maseczki, rękawiczki, jak i zasady higieny dotyczące częstego mycia rąk i zmieniania odzieży. Takie zabezpieczenia jak kurtyny paskowe PCV stanowią jeden z wielu elementów zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusów czy bakterii. W szczególności w obecnej sytuacji warto przemyśleć ich użycie w zakładach pracy.
Sprawdź również informacje na stronie: kurtyny paskowe.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz