Liberalizm gospodarczy

 

Jak wygląda idealne państwo? To państwo, w którym wszystkim obywatelom żyje się dobrze. Każdego na wszystko stać, dostęp do wszystkich usług jest łatwy i bezproblemowy. Prawie każdy ma tyle, że nie zazdrości innym. W idealnym kraju nie posiada ludzi biednych i nieszczęśliwych. Czy to jednak możliwe? Czy gdyby rzeczywiście udałoby się dostać taki stan, jego utrzymanie byłoby realne? Wszystko dla wszystkich i równe szanse są podstawami, jakie głosi liberalizm konserwatywny. Czy natomiast państwo liberalne jest najlepszym sposobem na funkcjonowanie i organizacje życia społeczeństwa?

Taki system bez wątpienia miałby własne plusy. Większa swoboda działania. Całkowity brak testom ze strony państwa. Ale zostały by i minusy. Liberalizm gospodarczy przyczyniłby się do tego, że nie obowiązywałyby żadne zasady. Totalna swoboda dałaby ludziom szanse na popełnianie przestępstw, z które nie ponosiliby żadnej odpowiedzialności. Szerzyłoby się bezprawie. O ile każdy mógłby robić to, co chce i na co, ma ochotę, anarchia stałaby się faktem. Liberalizm ekonomiczny propagujący swobodę w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych mógłby doprowadzać do finansowego krachu pełne państwo. Liberalizm to odpowiedni nurt poglądów politycznych natomiast nie w skrajnej wersji. Pozwolenie ludziom na wszystko, danie im kompletnej swobody, doprowadziłoby do całkowitego braku poczucia testom. Do upadku moralności także. Pozytywnym aspekt stanowi tu postulat wyrównywania szans. W obecnej sytuacji są one uzależnione, i od naszej pozycji zawodowej, i od miejsca zamieszkania, i do środowiska, z którego pochodzimy.

Sprawdź tutaj: http://www.liberalizm.eu/

FacebookTwitterGoogle+Share

One thought on “Liberalizm gospodarczy

Dodaj komentarz