Remont i modernizacja maszyn dźwigowych

Urządzenia dźwigowe są niezbędne w różnorakich rodzajach prac budowlanych. Zaliczane są do tak zwanych maszyn dźwigowo-transportowych. Ich działanie polega na transportowaniu dużych ładunków sposób pionowy lub również poziomy.

Taki transport odbywa się na niewielkie odległości. Trzeba pamiętać, że obsługa tego rodzaju maszyn wymaga odpowiednich kwalifikacji. Znaczy to, że pracownicy wyznaczeni do ich obsługi powinni być przeszkoleni i posiadać odpowiednie ważne uprawnienia.
Urządzenia dźwigowe – co należy mieć świadomość tego?
Na samym początku powinno się podkreślić, że urządzenia dźwigowe objęte są dozorem technicznym. Oznacza to, że mogą być używane jedynie w sytuacji, gdy została wydana decyzja zezwalająca na ich eksploatowanie. Takie decyzje wydaje terenowy oddział Urzędu Dozoru Technicznego, czyli UDT. Trzeba też dodać, że odbiory UDT przebiegają wedle ściśle określonej procedury. Do uzyskania wyborów o możliwości eksploatacji konieczne jest zgromadzenie dokumentacji technicznej. Są to między innymi: opis techniczny, schematy elektryczne i pneumatyczne. W związku z tym, ażeby odbiory UDT zakończyły się wydaniem pozytywnej decyzji, konieczne są dokumenty do kontroli urządzeń dźwigowych.
Urządzenia dźwigowe wymagają regularnych przeglądów, aby mogły zostać dopuszczone przez Urząd Dozoru Technicznego do pracy. W tym celu trzeba zadbać o serwis urządzeń dźwigowych. Takie usługi świadczą firmy specjalizujące się w naprawach, modernizacji oraz remontach maszyn. W ramach usługi wykonywana jest również dokumentacja. Dzięki temu wszelkie urządzenia dźwigowe zostają przygotowane do okresowych badań.

Zobacz: odbiory UDT Piła.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz