Solidny notariusz

Załatwienie wielu spraw urzędowych wymaga wizyty u notariusza. Są takie pozwolenia, upoważnienia lub darowizny, których nie można własnymi siłami złożyć bez podpisu notarialnego. W ten sposób nie możemy także ani sprzedać, ani kupić nieruchomości.

Za każdym razem wymaga to sporządzenia odpowiedniej umowy notarialnej w kancelarii. Biura notarialne Łódź nie narzekają na brak klientów, bo sprzedaż i zakup to coś w pełni zwykłego w życiu każdego z nas. Jedni chcą sprzedać mieszkanie, inni je zakupić. Jedni sprzedają dom, inni szukają oferty zakupu. Z notariuszem należy się umówić na określony dzień i na konkretną godzinę, niemniej jednak kiedy już tam jesteśmy, cała procedura przebiega szybko. Cała formalność u notariusza polega na tym, że powinno się sporządzić akt notarialny, a następnie odczytać go zgromadzonym na spotkaniu stronom, czyli stronie sprzedającej nieruchomości i kupującej. Jeżeli już żadna ze stron nie wnosi żadnego sprzeciwu do treści aktu notarialnego, to zostaje on zatwierdzony i następnie podpisany a także zgłoszony do odpowiednich służb. Nie musimy co więcej nic robić, wszystkim para się notariusz. Biuro notarialne Łódź nadzoruje też rozliczenie, jeżeli już ma ono nastąpić w gotówce. Jeżeli już jednakże rozliczenie będzie się odbywało przelewem, powinno się pokazać notariuszowi dowód dokumentujący wykonanie przelewu w ustalonej w akcie notarialnym kwocie. Potwierdzenie wszystkich danych skutkuje zawarciem wiążącej umowy, która obowiązuje w zasadzie od momentu podpisania dokumentu na czas określony w jego treści.

Źródło: notariusz łódź widzew.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz