Uprawnienia budowlane – co trzeba wiedzieć?

Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych kwalifikacji daje możliwość nam na awans w pracy, jak także zdobycie nowej świetnie płatnej pracy. Niewątpliwie jest to zasada uniwersalna, która dotyczy również branży budowlanej, która, jak wiemy, odznacza się dynamicznym rozwojem i sporym zatrudnieniem. Właśnie dlatego warto zdobywać nowe umiejętności i poszerzać edukację, co jest możliwe dzięki rozwiązaniu, jakim są uprawnienia budowlane, które są nadawane przez komisję kwalifikacyjną Polskiej izby Inżynierów Budownictwa.

Jak dostać uprawnienia budowlane?
Przede wszystkim powinno się zaznaczyć, że uprawnienia budowlane są w zgodzie z polskim prawem wydawane w postaci decyzji administracyjnej. Aby zyskać uprawnienia w branży budowlanej trzeba spełniać kilka podstawowych warunków, których szczegółowe zasady określone są w przepisach prawa budowlanego. Najogólniej rzecz ujmując dotyczą one jak kierunkowego tytułu zawodowego, jak też stosownej praktyki w zakresie projektowania, jak też stażu w branży budowlanej. Jedynie kandydaci, którzy spełniają opisane wyżej warunki, mogą przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane, który organizowany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa. Egzamin w całym kraju odbywa się w tym samym czasie. Składa się z dwóch części, pierwsza część ma charakter pisemny. Jest to test. Natomiast druga część ma charakter ustny. Po uzyskaniu pozytywnych wyników z obu części kandydat uzyskuje uprawnienia budowlane, czyli uprawnienia do prowadzenia samodzielnych prac technicznych w zakresie projektowania lub prowadzenia robót budowlanych.

Zobacz także: uprawnienia budowlane.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz