Uprawnienia budowlane – dla kogo?

Branża budowlana daje zatrudnienie że wielu osobom. O ile jednakże pragniemy zwiększyć zakres swoich kompetencji, co wiąże się również z awansem w pracy, warto zapisać się na egzamin na uprawnienia budowlane. Warto pamiętać jednakże o tym, że kryteria dla kandydatów, którzy chcą podejść do takiego egzaminu są zawarte w przepisach ogólnych oraz szczegółowych prawa budowlanego.

Uprawnienia w biznesie budowlanej – co powinno się mieć świadomość tego?
Przede wszystkim trzeba podkreślić, że uprawnienia budowlane są wydawane przez odpowiednią komisję kwalifikacyjną polskiej izby Inżynierów Budownictwa w postaci wyborów administracyjnej. Jest to certyfikat, który uprawnia do wykonywania samodzielnych prac technicznych w budownictwie, które mogą dotyczyć zarówno projektowania, jest też kierowania robotami budowlanymi. Należy jednak pamiętać o tym, że nie każda osoba pracująca w biznesie budowlanej może podejść do egzaminu. Głównie kryteria dotyczące egzaminu dotyczą tytułu zawodowego kierunkowego, średniego bądź również wyższego, jak również praktyki w budownictwie, w zakresie sporządzania projektów albo również pracy przy robotach budowlanych. Jak się więc okazuje, przed przystąpieniem do egzaminu trzeba z dużą dokładnością sprawdzić, czy kwalifikujemy się, ażeby do takiego egzaminu przystąpić. Egzaminy na uprawnienia budowlane organizowane są w tym samym terminie w całym kraju przez polską izbę Inżynierów Budownictwa i składają się z dwóch części. Najpierw odbywa się część pisemna, a po jej pozytywnym zdaniu możemy przystąpić do części pisemnej, która zdawana jest przed komisją.

Sprawdź tutaj: uprawnienia budowlane.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz