Zadośćuczynienie za wypadek

Niestety w wyniku zdarzeń drogowych bardzo często dochodzi do bardzo istotnych uszkodzeń ciała a wręcz śmierci uczestników takiego zdarzenia. Najbliżsi osoby, która zginęła w wypadku drogowym, powinien mieć świadomość, że mają prawo ubiegać się o odszkodowanie, które powinno być wypłacone z polisy odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku śmiertelnego. Śmiertelne potrącenie na pasach Warszawa stanowi właśnie taką sytuację, w której najbliższe osoby mają prawo ubiegać się o odpowiednią rekompensatę ze strony ubezpieczyciela sprawcy wypadku.

Rekompensata finansowa za wypadek drogowy – co trzeba mieć świadomość tego?
Należy podkreślić, że najbliżsi członkowie rodziny osoby, która zginęła w wyniku wypadku drogowego lub komunikacyjnego, mają prawo ubiegać się odpowiednią rekompensatę za straty moralne oraz poniesione krzywdy. Odszkodowanie z oc sprawcy wypadku śmiertelnego wypłacane jest przez firmę ubezpieczeniowa, jeżeli już jednakże sprawca nie miał wykupionej polisy, to wówczas obowiązek wypłaty rekompensaty finansowej przechodzi na ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny. Rekompensata dla najbliższych osoby, która zginęła np wypadku drogowym, nie ogranicza się tylko do odszkodowania, niemniej jednak tyczy się także takich form rekompensaty jak zadośćuczynienie, czyli jednorazowa wypłata, która ma na celu wyrównanie strat moralnych a także krzywd. Warto pamiętać też o tym, że zadośćuczynienie po wypadku komunikacyjnym a także odszkodowanie powinno być wypłacane przez firmę ubezpieczeniową, identycznie jak ma to miejsce w przypadku renty, o którą także możemy się ubiegać.

Polecamy: Odszkodowanie za śmierć ojca.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz