Uprawnienia w branży budowlanej – zdajemy egzamin

W każdej branży trzeba dbać o rozwój, a zatem korzystać z rozmaite kursów czy też szkoleń, które pozwalają nam dostać nowe uprawnienia oraz kompetencje. Warto zdawać sobie sprawę o tym, że takimi cennymi uprawnieniami są uprawnienia budowlane, które pozwalają na samodzielne wykonywanie prac technicznych w zakresie kierowania robotami budowlanymi lub też projektowania architektonicznego.
Co warto wiedzieć na temat uprawnień budowlanych?
Należy rozpocząć się od tego, że uprawnienia budowlane możemy dostać tylko po pozytywnym zdaniu obu części egzaminu, który przeprowadzany jest przez polską izbę Inżynierów Budownictwa.

Taki egzamin składa się z dwóch etapów, 1szy to egzamin pisemny, jednak po jego zdaniu możemy przystąpić do drugiej części, czyli egzaminu ustnego, który zdawany jest przed odpowiednią komisją kwalifikacyjną polskiej izby Inżynierów. Jeżeli uda nam się zdać pozytywnie obie części, to wówczas otrzymujemy certyfikat, który uprawnia nas do wykonywania w sposób samodzielny określonych prac technicznych. Warto mieć na uwadze o tym, że uprawnienia budowlane dzielą się na dwa podstawowe rodzaje, a mianowicie uprawnienia do projektowania, jak również uprawnienia do kierowania pracami budowlanymi. W obrębie tych dwóch zasadniczych rodzajów charakteryzuje się jeszcze specjalności, między innymi takie jak specjalność architektoniczna, konstrukcyjno-budowlana, instalacyjna czy też inżynieryjna. Osoby, które chcą podejść do egzaminu na uprawnienia, muszą spełnić wymogi, które zawarte są w przepisach prawa budowlanego.

Sprawdź również informacje na stronie: uprawnienia budowlane.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz