Życie w PRL a odszkodowanie

Czy na ten moment można jeszcze skutecznie walczyć o odszkodowanie za represje komunistyczne i stalinowskie? Jak najbardziej tak, a pomocnym podmiotem w trakcie składania wniosku i dochodzenia prawdy a także zadośćuczynienia jest Kancelaria Adwokacka. W poprzednich latach dużo osób było internowanych i obarczonych represjami. Po latach okazywało się natomiast, że represje te były niesłuszne, czy także niezgodne z prawem.

W takim wypadku sąd w Polsce wydał wiele wyroków unieważniających, dzięki czemu sporo osób może ubiegać się o wysokie odszkodowanie za internowanie. Bez wątpienia, by zacząć dochodzenie swoich praw powinno się złożyć wniosek do odpowiedniego organu. W tym przypadku jest to sąd, przez co Kancelaria Adwokacka może pomóc nam z ogromnym skutkiem załatwić sprawę. Bez wątpienia ewentualnie profesjonaliści oferują także pomoc w kontekście unieważnienia starych wyroków, wydanych w czasach PRL. A unieważnienie przez Sąd Okręgowy wyroku, który został wydany między 01.01.1994 r. a 31.12.1989 r. jest konieczne do tego, by starać się o odszkodowanie za represje komunistyczne w Polsce. Osoby, które musiały zmagać się z ostrymi sankcjami w PRL mogą uzyskać zadośćuczynienie finansowe tu i teraz. Oczywiście ogół podlega podstawie prawnej, dlatego też szanse na zyskanie odszkodowania są realnie spore. Osoby represjonowane mogą starać się o odszkodowanie za internowanie osobiście bądź także poprzez uprawnione do tego podmioty. Może to być Minister Sprawiedliwości, osoba należąca do bliskiej rodziny czy również instytucje zrzeszające osoby dotknięte represjami prl.

Zobacz także: odszkodowania dla represjonowanych.

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz