Czego nie robić przy domowej oczyszczalni ścieków

Aby stworzyć ekologiczną przydomową oczyszczalnię ścieków niezbędne są prace ziemnie, które wytwarza koparka. Czasem można zamówić tę usługę wraz z samym zbiornikiem. Niekiedy wykop należy zorganizować własnymi siłami.

W każdym wypadku warto to robić na etapie prac ziemnych na budowie. Koparka może mocno zaprzepaścić teren zielony wokół domu, całkiem dobrze, aby jeszcze nie był zagospodarowany. Przydomowe oczyszczalnie ścieków to najbardziej ekologiczna forma odprowadzania nieczystości z domu. Może także być zupełnie tania. O ile wody gruntowe na działce nie są zbyt wysoko, zbiornik rozsączający można zamówić za nieduże środki finansowe. Na niektórych terenach nie da się założyć takiej oczyszczalni, ponieważ gleba zbyt mocno przepuszcza wodę i mogłoby dojść do skażenia wód gruntowych. Przydomowe oczyszczalnie wiążą się z niskimi kosztami utrzymania. Odfiltrowane nieczystości należy wywozić znacznie rzadziej niż przydomowe szambo. Wręcz o ile jest ono spore, co najmniej raz na cztery tygodnie powinno się je opróżnić. Przydomowa oczyszczalnia nie wymaga dodatkowego pozwolenia na budowę, o ile jej dobowa przepustowość nie przekracza 7,5m3. To całkiem sporo i nawet duża rodzina może zmieścić się w tym limicie. Zbiorniki betonowe mają zwykle wymiary 10 lub 12 m3 i w praktyce zapełniane są w ciągu 3-4 tygodni. Producenci niektórych środków chemicznych umieszczają na opakowaniu informację na temat tego, że nie wolno ich używać, jeżeli już nieczystości odprowadzane są do przydomowej oczyszczalni ścieków. Najpewniej dotyczy to mocnych środków chemicznych.

Więcej informacji: oczyszczalnie-praceziemne.pl

FacebookTwitterGoogle+Share

Dodaj komentarz